Letní pohotovost silničářů pro silnice II. a III. tříd

Letní pohotovost je držena od 1. dubna do 31. října pro zajištění bezpečnosti silničního provozu po dopravních nehodách, živelných pohromách, polomech a jiných nepředvídatelných událostech. Budou operativně řešeny případné vzniklé problémy na silniční síti, zejména označení překážek silničního provozu přechodným dopravním značením. Likvidace následků, které snesou odkladu, budou prováděny neprodleně po jejím nahlášení a označení.

Práce zajišťují příslušná územní střediska Správy silnic Moravskoslezského kraje (SSMSK) v  Bruntále, Opavě, Frýdku-Místku, Karviné a Novém Jičíně. Pro statutární město Ostravu jsou práce zajišťovány prostřednictvím Ostravských komunikací, a.s.  

V pracovní době od 6.00 do 14.30 hodin - Po-Pá - budou neodkladné zásahy zajišťovat zaměstnanci jednotlivých středisek viz. odkaz kontakty.

Mimo pracovní dobu od 14.30 do 6.00 hodin a po celých 24 hodin v sobotu, neděli a státní svátky, pohotovost zajišťují určení zaměstnanci středisek. Kontaktní telefony pro hlášení vzniklých událostí jsou uvedeny v níže uvedeném přehledu.

Střediska zajišťující letní pohotovost a telefonické kontakty
Územní středisko Dispečer letní pohotovosti
Bruntál +420 555 539 520
Frýdek-Místek + 420 558 404 570
Karviná + 420 595 392 351
Nový Jičín + 420 556 701 460
Opava + 420 553 760 411
Ostravské komunikace + 420 596 622 922